Υπηρεσίες Συμβούλου

Σε μία εποχή με όλο και μεγαλύτερο ανταγωνισμό, η επίτευξη  ενός συγκεκριμένου στόχου εξαρτάται από την γνώση που έχουμε αποκτήσει επί του θέματος, καθώς και την επιλογή ορθών αποφάσεων που πραγματοποιούμε.

Στη Geosciences Ο.Ε., η θέληση μας για προσφορά ορθών επιλογών περιλαμβάνει και την απόφαση ότι πάντα υπάρχει κάτι νέο να μάθουμε, το οποίο και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προς επίτευξη των στόχων μας.

Μέσα από μεθοδολογική προσέγγιση, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις αρτιότερες και ποιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Εξετάζουμε κάθε πτυχή του θέματος βήμα – βήμα, ξεχωριστά, γνωρίζοντας  πώς ακριβώς οφείλουμε να το χειριστούμε, με γνώμονα πάντα το συμφέρον του πελάτη μας.

Η επίτευξη ενός στόχου για εμάς αποτελεί πρόκληση, η οποία μέσα από γνώση, εμπειρία και σκληρή δουλειά, ολοκληρώνεται πάντα με επιτυχία.

Στη Geosciences O.E. είμαστε σε θέση να παρέχουμε υπηρεσίες:

  • Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων, για την ένταξή σε προγράμματα ΕΣΠΑ.
  • Εγκατάσταση και λειτουργία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
  • Αναπτυξιακών και συγχρηματοδοτούμενων έργων.
  • Περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
  • Νομοθεσίας που διέπει τα τεχνικά έργα.
  • Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.