Το έργο σχετίζεται με τη δημιουργία χάρτη διαδρομών ενδιαφέροντος της παλιάς πόλης του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε έντυπο επικοινωνιακό υλικό, με σκοπό να διατεθεί προς τους επισκέπτες, παρέχοντας ουσιαστικά όλη την απαραίτητη πληροφορία που χρειάζονται για να περιηγηθούν σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος της παλιάς πόλης του Ηρακλείου. Ο τουριστικός αυτός χάρτης απεικονίζει 5 χαρακτηριστικές διαδρομές στην παλιά πόλη του Ηρακλείου και περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες για την περιήγηση στην πόλη και στα μνημεία της.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με συνακόλουθο αποτέλεσμα την ασφαλή και ουσιαστική  περιήγηση των επισκεπτών στην παλιά πόλη του Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, με την δημιουργία χάρτη διαδρομών ενδιαφέροντος της παλιάς πόλης του Ηρακλείου, επιτυγχάνεται:

  • Η ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής της παλιάς πόλης του Ηρακλείου.
  • Η προβολή των ιδιαίτερων ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της.
  • Η αναγνωρισιμότητα της παλιάς πόλης σαν τουριστικός προορισμός.
  • Η προβολή του ενιαίου χαρακτήρα της παλιάς πόλης.

Ο χάρτης της παλιάς πόλης περιλαμβάνει και περιγράφει τις πολιτιστικές διαδρομές της παλιάς πόλης καθώς και τα σημεία  που αποτελούν χώρους σήμανσης και πληροφόρησης επισκεπτών. Η κλίμακα και το μέγεθος του, επιλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα παραπάνω στοιχεία να είναι ευδιάκριτα και ο χάρτης να είναι λειτουργικός και πρακτικός. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει σκαρίφημα προσανατολισμού της ευρύτερης παραλιακής περιοχής της πόλης του Ηρακλείου από το αεροδρόμιο έως και την περιοχή του Σταδίου.

Δείτε τον χάρτη που δημιούργησε η Geosciences για λογαριασμό του δ. Ηρακλείου στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Geosciences Heraklion Routes