Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) για την έρευνα της ΕΕ, διοργανώνει δύο ενημερωτικές ημερίδες με θέμα «Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT) και Μελλοντικές & Αναδυόμενες Τεχνολογίες (FET) στον Ορίζοντα 2020» στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στις 11 και 12 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Η ημερίδα στη Θεσσαλονίκη συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ενώ και οι δύο εκδηλώσεις διοργανώνονται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
Συγκεκριμένα, η ημερίδα στην Αθήνα πραγματοποιείται την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου (09.00-15.00) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48). Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Αν. Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης. Η ημερίδα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου (09.30-14.30) στο Δημαρχείο (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).
Στόχος των εκδηλώσεων είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης για Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT), καθώς επίσης για Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (Future and Emerging Technologies, FET) μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Με το πρόγραμμα αυτό, το οποίο αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία κατά την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ στοχεύει να επενδύσει περαιτέρω στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ, υποστηρίζοντας δράσεις που προωθούν την ανάπτυξη των ΤΠΕ στους τομείς της επιστήμης, της βιομηχανίας και των κοινωνικών προκλήσεων.
Η χρηματοδότηση υποστηρίζει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ικανότητας διαμόρφωσης και ελέγχου των μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα των ΤΠΕ, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα αιτήματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομία. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Θωμάς Σκορδάς και Νίκος Ίσαρης θα παρουσιάσουν τα νέα προγράμματα εργασίας για τη διετία 2016-2017, δίνοντας έμφαση στις «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» στους διαφορετικούς πυλώνες του προγράμματος Ορίζοντας 2020.
Ο Εθνικός Εκπρόσωπος του προγράμματος «Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες« θα παρουσιάσει τα κύρια σημεία που αφορούν την ελληνική συμμετοχή το 2014 και 2015. Ο Εθνικός Εκπρόσωπος του προγράμματος «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες για τις ΤΠΕ στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και τις συνέργειες με το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης θα παρουσιάσει στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ICT στις προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020, όπως προκύπτουν από τις σχετικές εκδόσεις και τις βιβλιομετρικές μελέτες του οργανισμού, καθώς και από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής και μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas.
Επιπλέον, θα παρουσιαστούν οι νέες απαιτήσεις στον Ορίζοντα 2020 για Ανοικτή Πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα. Και οι δύο ημερίδες θα ολοκληρωθούν με την παρουσίαση της εμπειρίας καθώς και πρακτικών συμβουλών για επιτυχημένη υποβολή προτάσεων, από συντονιστές και αξιολογητές έργων του Ορίζοντα 2020, ενώ θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση.
Η είσοδος είναι ελεύθερη, απαιτείται όμως εγγραφή στην ιστοσελίδα των εκδηλώσεων:
για την ημερίδα στην Αθήνα  πατήστε εδώ,
για την ημερίδα στη Θεσ/νίκη πατήστε εδώ.