Σεπτέμβριος 8 – 8:00 am & Σεπτέμβριος 11 – 5:00 pm

Το πρώτο διεθνές συνέδριο για Εφαρμογές Γεωματικής (GEOMAPPLICA) διοργανώνει το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στην Σκιάθο στις 8-11 Σεπτεμβρίου του 2014. Η θεματολογία του συνεδρίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται της Γεωματικής όπως την Αρχιτεκτονική, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, την Γεωδαισία, την Τηλεπισκόπηση, την Βιώσιμη Ανάπτυξη, τις Φυσικές Καταστροφές καθώς και άλλα συναφή θέματα.

Η υποβολή περιλήψεων για το συνέδριο λήγει στις 20 Μαρτίου του 2014 ενώ οι ολοκληρωμένες εργασίες πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 30 Μαΐου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα εδώ