Υπηρεσίες

 

Οι αυξημένες ανάγκες στο σχεδιασμό, στην ανάλυση και στην διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών, καθιστούν την επιστήμη της Γεωπληροφορικης, ένα αναπόσπαστο εργαλείο κάθε επιχειρηματικού και επιστημονικού κλάδου…διαβάστε αναλυτικά

Η ορθολογική προετοιμασία για κάθε έργο, προϋποθέτει την εκπόνηση μιας συστηματικής και αναλυτικής, επιστημονικής και τεχνικής μελέτης, που αποβλέπει στην ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξή του…διαβάστε αναλυτικά

Η επίτευξη ενός στόχου για εμάς αποτελεί πρόκληση, η οποία μέσα από γνώση, εμπειρία και σκληρή δουλεία, ολοκληρώνεται πάντα με επιτυχία…διαβάστε αναλυτικά

Στόχοι μας

Η Geosciences έχει σαν στόχο να προσφέρει υπηρεσίες, να ενημερώνει το κοινό και να προωθεί τις εξελίξεις στον χώρο της γεωπληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων, να παρέχει συμβουλές οργάνωσης και επιχειρηματικότητας, καθώς και να αναδεικνύει τα ποιο επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με τον τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας.

Τα έργα μας

Επικοινωνία

Ξενοφώντος 21,

56430, Σταυρούπολη

231 231 44 24