Γεωπληροφορική

 

“Γεωπληροφορική (Geoinformatics), είναι η επιστήμη η οποία αξιοποιεί τη γεωγραφική πληροφορία και τις σύγχρονες τεχνολογίες που αναπτύσσει ο τομέας της πληροφορικής, έτσι ώστε να συγκεντρώσει, να αποθηκεύσει, να ενημερώσει, να διαχειριστεί, να επεξεργαστεί, να αναλύσει, να οπτικοποιήσει και να παρουσιάσει προτάσεις σε προβλήματα που αφορούν τις επιστήμες του χώρου και συναφών κλάδων”.

Ορισμένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη Γεωπληροφορική είναι τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, γνωστά και ως G.I.S. (Geographic Information Systems), η Τεχνολογία Δορυφορικού Εντοπισμού Θέσης, γνωστή και ως GPS (Global Position System), οι Τεχνολογίες Ανάλυσης και Επεξεργασίας Αεροφωτογραφιών και Δορυφορικών Εικόνων. Ο συνδυασμός των  προαναφερθεισών  τεχνολογιών και όχι μόνο,  μας παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο χωρικής και περιγραφικής  πληροφορίας, ποιο απλά μας παρέχει την «γεωπληροφορία», με τη χρήση της οποίας έχουμε την δυνατότητα:

 • Να εκτελέσουμε χωρικά ερωτήµατα.
 • Να αναλύσουμε δεδοµένα.
 • Να δηµιουργήσουμε χάρτες και µοντέλα.
 • Να λαμβάνουμε καλύτερες αποφάσεις και να επιλέγουμε τις καλύτερες λύσεις.

Δημιουργείτε λοιπόν, ένα εργαλείο “έξυπνου χάρτη“, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να αποτυπώσουν μια περίληψη του πραγματικού κόσμου, να δημιουργήσουν διαδραστικές  ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα (αναζητήσεις δημιουργούμενες από τον χρήστη), να αναλύσουν τα χωρικά δεδομένα (spatial data), να τα προσαρμόσουν και να τα αποδώσουν σε αναλογικά μέσα (εκτυπώσεις χαρτών και διαγραμμάτων) ή σε ψηφιακά μέσα (αρχεία χωρικών δεδομένων, διαδραστικοί χάρτες στο διαδίκτυο).

Η χαρακτηριστική δυνατότητα που παρέχει η Γεωπληροφορική (σύνδεση χωρική με περιγραφική πληροφορία), την καθιστά ως ένα μοναδικό εργαλείο συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων, εισάγοντας την  και σε επιχειρηματικούς τομείς όπως,  το κτηματολόγιο, την πολεοδομία, εφαρμογές διαχείρισης υδάτων, χωροθέτησεις λειτουργιών, διαχείρισης δικτύων ΟΤΕ – ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ, κινητής τηλεφωνίας, αναλύσεις οικονομικών μεγεθών και Δημογραφικών δεδομένων, Στρατιωτικές εφαρμογές κτλ.

Διαθέτοντας όλα αυτά τα σημαντικά και έξυπνα εργαλεία διαχείρισης χωρικών και περιγραφικών δεδομένων και ταυτόχρονα με τον φιλικό προς τον χρήστη σχεδιασμό τους, η Γεωπληροφορική  μας παρέχει ποιοτικές λύσεις σε χωρικά προβλήματα, με τρόπο τάχιστο, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο από το ευρύ κοινό.

Στη Geosciences είμαστε σε θέση να παρέχουμε:

 • Ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων, με γνώμονα τις προτεραιότητες και ανάγκες του πελάτη μας.
 • Επεξεργασία γεωεπιστημονικών δεδομένων.
 • Στατιστική ανάλυση δεδομένων.
 • Συλλογή και επεξεργασία χωρικών δεδομένων, δημιουργία γεωγραφικών βάσεων δεδομένων.
 • Δημιουργία χαρτών.
 • Δημιουργία θεματικών χαρτών σε μορφές 2 και 3 διαστάσεων (2D & 3D).
 • Σάρωση, ψηφιοποίηση και γεωμετρική διόρθωση εντύπων χαρτών.
 • Σχεδιασμός, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη κατάλληλου εξοπλισμού λογισμικών GIS.
 • Ολοκληρωμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης επερχόμενης σεισμικής δόνησης ή φυσικών φαινομένων (σχεδιασμός, υλοποίηση, συντήρηση).
 • Πραγματοποίηση ειδικών σεμιναρίων με σκοπό την εκμάθηση λογισμικών γεωπληροφορικής.
 • ESRI (ArcGIS – ArcGIS Online) MathWorks (MatLab) Open Source GIS Pitney Bowes Software (MapInfo) Golden Software Surfer
 • Γεωχωρικά ερωτηματολόγια και στατιστική επεξεργασία αυτών.
 • Εφαρμογές γεωργίας και αγροτικής παραγωγής με χρήση drones (UAVs).

Ξενοφώντος 21,

56430, Σταυρούπολη

231 231 44 24

211 800 44 34

Στόχοι μας

Η Geosciences έχει σαν στόχο να προσφέρει υπηρεσίες, να ενημερώνει το κοινό και να προωθεί τις εξελίξεις στον χώρο της γεωπληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων, να παρέχει συμβουλές οργάνωσης και επιχειρηματικότητας, καθώς και να αναδεικνύει τα ποιο επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με τον τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας.

Τα έργα μας

Επικοινωνία

Ξενοφώντος 21,

56430, Σταυρούπολη

231 231 44 24