Μελέτες

 
Η ομαλή και ποιοτική εξέλιξη κάθε έργου, επιβάλει την εκπόνηση ορθολογικών και εμπεριστατωμένων μελετών, ικανών να εγγυηθούν την επιτυχία του, καθώς και να αντιμετωπίσουν τυχών προβλήματα που θα παρουσιαστούν.

Οι μελέτες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενό τους σε διάφορες κατηγορίες π.χ. χωροταξικές και ρυθμιστικές, πολεοδομικές και ρυμοτομικές, μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας κλπ. Η κατάταξη των μελετών σε κατηγορίες αποσκοπεί στην εξειδίκευση των μελετητών, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν στοχευμένες και ποιοτικές υπηρεσίες.

Οι μελέτες μας χαρακτηρίζονται  από αντικειμενικότητα και αμεροληψία και αποβλέπουν στην παραγωγή, στην επέμβαση, στο σχεδιασμό και στην απεικόνιση ενός τεχνικού έργου, καθώς και σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου, έτσι ώστε να διασφαλιζεται η επιλογή της καλύτερης τεχνικής και επιστημονικής πρότασης.

Στη Geosciences  είμαστε σε θέση να παρέχουμε:

Ξενοφώντος 21,

56430, Σταυρούπολη

231 231 44 24

211 800 44 34

Γεωλογικές Μελέτες
 • Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές.

 • Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ, κ.λπ.

 • Μελέτες εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και Τρωτότητας Περιοχών.

 • Σεισμο-τεκτονικές Μελέτες.

Υδρογεωλογικές Μελέτες και Έρευνες
 • Εντοπισμός υδάτων.

 • Ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός χαρακτηριστικών υδάτων.

 • Διαχείριση υδατικών αποθεμάτων.

Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
 • Εντοπισμός υδροφόρων οριζόντων, αγωγών, αντικειμένων, αρχαιοτήτων, εγκοίλων, κ.α.
Περιβαλλοντικές Μελέτες και Έρευνες
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τεχνικά έργα (ξενοδοχεία, δρόμους, νοσοκομεία κλπ).

 • Μελέτες του φυσικού περιβάλλοντος σε σχέση με τις χρήσεις γης και εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

 • Εκτέλεση εξειδικευμένων δειγματοληψιών με στόχο τη μελέτη του βαθμού ρύπανσης εδαφών που προέρχονται από φυσική ή ανθρωπογενής προέλευσης.

Ωκεανογραφικές Μελέτες
 • Εύρεση παλαιού αιγιαλού.
Αδειοδοτήσεις Υφιστάμενων Αρδευτικών Γεωτρήσεων
 
Μελέτες Γεωθερμίας
 
Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
 
Μελέτες καταλληλότητας και χρήσης γεωργικών εδαφών
 
Ιχθυολογικές Μελέτες
 

Στόχοι μας

Η Geosciences έχει σαν στόχο να προσφέρει υπηρεσίες, να ενημερώνει το κοινό και να προωθεί τις εξελίξεις στον χώρο της γεωπληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων, να παρέχει συμβουλές οργάνωσης και επιχειρηματικότητας, καθώς και να αναδεικνύει τα ποιο επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με τον τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας.

Τα έργα μας

Επικοινωνία

Ξενοφώντος 21,

56430, Σταυρούπολη

231 231 44 24