Ξεκινάει για πρώτη φορά η χαρτογράφηση της ελληνικής θαλάσσιας βλάστησης,  όπως ορίζει  το άρθρο  4 του Κανονισμού για τη Μεσόγειο, με στόχο τον εντοπισμό και την προστασία των υποθαλάσσιων βιοτόπων.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Καρασμάνης, υπέγραψε απόφαση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ένταξης του έργου χαρτογράφησης της θαλάσσιας βλάστησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.) 2007-2013 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 3.1 «Συλλογικές Δράσεις».

Το κόστος του έργου, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, ανέρχεται σε 850.000 ευρώ, εκ των οποίων το 75% χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ). Στόχος είναι ο εντοπισμός και η χαρτογράφηση των υποθαλάσσιων λιδαβιών, των ασβεστοφυκικών βυθών και των κοραλλιογενών σχηματισμών στο Νοτιοανατολικό και Βόρειο Αιγαίο, Κρητικό Πέλαγος και Ιόνιο.

Το έργο περιλαμβάνει εντοπισμό, χαρτογράφηση και αποτύπωση σε ναυτικούς χάρτες των υποθαλάσσιων λιβαδιών «Ποσειδωνίας» στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, την καταγραφή των κοραλλιογενών σχηματισμών σε τέσσερις ζώνες εκμετάλλευσης κοραλλιών (Νοτιοανατολικό Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Κρητικό Πέλαγος, και Ιόνιο) και τον εντοπισμό και χαρτογράφηση των ασβεστοφυκικών βυθών, βυθών με επικρατούσα την παρουσία φανερογάμων.

Σε σχετική του δήλωση, ο κ. Καρασμάνης αναφέρει πως έπειτα από πολλά χρόνια το έργο χαρτογράφησης της «Ποσειδωνίας», εκτός των περιοχών Natura, εντάσσεται σε επιχειρησιακό πρόγραμμα, και πέραν της συμβολής του στην προστασία του θαλάσσιου πλούτου αποτελεί το πρώτο βήμα για να ξεκινήσει η αξιολόγηση του διαχειριστικού σχεδίου για τη χρήση του εργαλείου της βιτζότρατας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Η υλοποίησή του», πρόσθεσε ο υπουργός, «είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία, τη διατήρηση και την ορθολογική χρήση των αλιευτικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας, ενώ θα συμβάλλει στην ανάδειξη των σπάνιων φυσικών σχηματισμών στους βιότοπους των ελληνικών θαλασσών».

Οι ενδιαφερόμενοι  φορείς  μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής μέσα σε 20 μέρες από τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ (η προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών και ολοκλήρωσης του έργου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015).