Ο Φορέας Διαχείρισης ξεκίνησε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2005 με σκοπό την προστασία, τη διαχείριση και την προώθηση του υγροτόπου του Δέλτα Έβρου. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητές του, έχουν να κάνουν με την  επιστημονική παρακολούθηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των υδάτων, την επόπτευση – φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής, την ενημέρωση των χρηστών και των επισκεπτών καθώς και την υλοποίηση εκδηλώσεων και προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Η Geosciences O.E. συμβάλει αποφασιστικά παρέχοντας την κατάλληλη υλικοτεχνική υποστήριξη, έτσι ώστε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε οποιοδήποτε πρόκληση, με την πλέον άμεση και σύγχρονη μέθοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρουσίαση του έργου στο σύνδεσμο που ακολουθεί (pdf).

Παρουσίαση Έργου Δέλτα Έβρου