Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο
Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

To 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, με τίτλο «H Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές», διοργανώνει η Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρία Ελλάδας, στην Πάτρα, στις 22-24 Οκτωβρίου 2014. Στην Θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνονται:

 • Διαδίκτυο και Ιστορικοί χάρτες
 • Υποδομές – Σχεδιασμός – Ανάπτυξη
 • Χαρτογραφικά Προϊόντα
 • Ερευνητικά θέματα
 • Διεθνείς δια-δράσεις
 • Πρότυπα, προδιαγραφές και κατάλληλες πρακτικές στη συλλογή, διαχείριση και χαρτογραφική απόδοση της χωρικής πληροφορίας στο διαδίκτυο
 • Διαδικτυακές υπηρεσίες Χαρτοσύνθεσης (Web Services)
 • Διασφάλιση ποιότητας χωρικών δεδομένων και χαρτών
 • Εθνική, περιφερειακή και τοπική υποδομή χωρικών
 • δεδομένων και χαρτών – ΕΥΓΕΠ
 • Δημοσίευση χαρτών στο διαδίκτυο
 • Ζητήματα χρήσης
 • Ζητήματα επιμόρφωσης
 • Πολιτική διάθεσης χαρτογραφικών προϊόντων
 • Ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων, ανωνυμίας και επωνυμίας στη χαρτογραφική δημιουργία από την αξιοποίηση των χωρικών πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης εδώ
Για την ανακοίνωση του συνεδρίου, μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ