4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Θεσσαλονίκη
26 & 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)
3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ηΕ Ν Η Μ Ε Μ Ω Σ Η

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
κα. Στάθη Ευγενεία
Γραμματεία του ΠΣΔΑΤΜ
Email: psdatm@tee.gr
Τηλ: 210.3301045, 210.3301089
Fax: 210.3300972
Δ/νση: Αραχώβης 61, 10681 Αθήνα

Σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βόρειας Ελλάδας

Συνεργάζονται και υποστηρίζουν
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Περιφερειακά – Τοπικά Τμήματα και Σύλλογοι ΑΤΜ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
15.06.2014: Προθεσμία υποβολής περιλήψεων εισηγήσεων
30.06.2014: Ειδοποίηση αποδοχής εισηγήσεων
31.08.2014: Προθεσμία υποβολής κειμένων εισηγήσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα λάβει χώρα έκθεση εταιρειών και φορέων που ασχολούνται με τα
αντικείμενα της Τοπογραφίας, της Γεωπληροφορικής και των Έργων Υποδομής. Παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν για πληροφορίες με την γραμματεία του Συνεδρίου.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
1. Γεωδαιτικές υποδομές & μεθοδολογίες
2. Τεχνολογίες αιχμής & Καινοτομία
3. Σχεδιασμός και Οργάνωση του Χώρου: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Κτηματολόγιο, Περιβάλλον,
Ανάπτυξη
4. Έργα Υποδομής και ο Ρόλος του ΑΤΜ
5. Η εκπαίδευση του ΑΤΜ: Προκλήσεις & Προοπτικές
6. Το βήμα στους Φοιτητές: Εργασίες & Απόψεις (βράβευση της καλύτερης Διπλωματικής εργασίας με το πέρας
του Συνεδρίου)

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Οι περιλήψεις των εισηγήσεων για κρίση από την επιστημονική επιτροπή θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο
μέχρι 15 Ιουνίου 2014 (με email ή fax στη γραμματεία του συλλόγου ΠΣΔΑΤΜ psdatm@tee.gr/210.3300972 και
του αν. προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής tsoulis@auth.gr/2310.996408 ). Με το πέρας του συνεδρίου θα
εκδοθεί και ο τόμος των πρακτικών σε αναλογική και ηλεκτρονική μορφή. Τα κείμενα των εισηγήσεων πρέπει να
κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2014.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ