Η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs)

διοργανώνει το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριό της
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Αίθουσα Τελετών του Κτηρίου Διοίκησης
στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2014.
 

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν εργασίες σχετικές με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, οργανωμένες σε θεματικές ενότητες. Ενδεικτικά αναφέρονται: Διαχείριση ενέργειας, Κλιματική αλλαγή, Κτηματολόγιο, Διαχείριση ακινήτων – Real Estate, Εφαρμογές στο περιβάλλον, στον αστικό χώρο, Χωροταξικός σχεδιασμός, Inspire –ΕΥΓΕΠ, Χωρική ανάλυση, Logistics, Crowdsourcing, Εκπαίδευση, Υγεία, Business GIS.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εργασίες τους στο συνέδριο να υποβάλουν περίληψη των εργασιών σε ψηφιακή μορφή (mail: info@hellasgi.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων, μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2014.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (WORKSHOPS)

Για πρώτη φορά η HellasGIs προτίθεται να οργανώσει εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops) σε διάφορα θέματα που άπτονται των GIS και όχι μόνο.
Τα εργαστήρια θα είναι “hands-on” δίωρης διάρκειας όπου οι συμμετέχοντες μαζί με τον εκπαιδευτή θα συνεργάζονται άμεσα με την εφαρμογή ή εφαρμογές υπό συζήτηση. Θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που θα διαθέτουν Η/Υ. Παρακάτω παρατίθενται κάποιες θεματικές ενότητες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον αν και τα  εργαστήρια θα διαμορφωθούν από τις τελικές προτάσεις που θα κατατεθούν.

 

Προτεινόμενες θεματικές ενότητες εργαστηρίων
 • Χωρικές Βάσεις δεδομένων
 • Εργαλεία και εφαρμογές GIS για συγκριμένες θεματικές ενότητες (π.χ. Κτηματολόγιο, Περιβάλλον κ.λπ.)
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών χωρικής ανάλυσης με Python (π.χ. ArcPy, Pyqgis)
 • Λογισμικά ανοικτού κώδικα (π.χ. QGIS, Geoserver)
 • Εισαγωγή σε γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. python, javascript)
 • Οργάνωση και δεξιότητες παρουσιάσεων
 • Σεμινάρια για startups και νέους επιχειρηματίες​
​Στο πλαίσιο αυτό, η HellasGIs καλεί όσους ενδιαφέρονται (άτομα ή εταιρείες) να παρουσιάσουν ένα εργαστήριο, να επικοινωνήσουν μαζί μας. Η εκπειδευτική διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύεται απο κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό προς τους συμμετέχοντες (φυλλάδια, CD-ROM, κλπ).

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα οργανωθούν και ειδικές ενότητες εισηγήσεων από νέους ερευνητές GIS (έως 30 ετών) με εξειδίκευση σε νέες τάσεις & πρακτικές και καινοτόμες τεχνολογίες, τόσο σε ερευνητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Ο στόχος των ενοτήτων αυτών, είναι πέρα από την ενημέρωση της GIS κοινότητας για καινοτόμα αντικείμενα και η δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων & εμπειριών μεταξύ των νέων ερευνητών.

 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ
 

Όσες εταιρείες ενδιαφέρονται να είναι χορηγοί του συνεδρίου παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μ. Κούρτελη, Γραμματέα της εταιρείας.

  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

28 / 09 / 2014……………… Κατάθεση περιλήψεων
31 / 10 / 2014……………… Κατάθεση πλήρους κειμένου εργασιών
28 / 11 / 2014……………… Πληρωμή κόστους συμμετοχής συγγραφέα
11-12 / 12 / 2014………… Διεξαγωγή συνεδρίου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

   Μη μέλη 25 Ευρώ (*)
(περιλαμβάνει συμμετοχή στο συνέδριο, δικαίωμα εγγραφής στην HellasGIs και συνδρομή δύο (2) ετών
Μέλη Ταμειακά εντάξει Χωρίς κόστος (*)
Μη ταμειακά εντάξει Τακτοποίηση συνδρομών δύο (2) τελευταίων ετών(*)
Φοιτητές Προπτυχιακοί –  μέλη Χωρίς κόστος (*)
Προπτυχιακοί 15 Ευρώ (*)
(περιλαμβάνει συμμετοχή στο συνέδριο, δικαίωμα εγγραφής στη HellasGIs και συνδρομή δύο (2) ετών)
Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό εργαστήριο(workshop) 15 Ευρώ

 
(*) Περιλαμβάνεται το δικαίωμα συμμετοχής, έντυπο τεύχος περιλήψεων καθώς και τα Πρακτικά του Συνεδρίου
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 1. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι από 500 έως 800 λέξεις.
 2. Όλα τα περιθώρια της σελίδας (πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά) να είναι τρία (3) εκατοστά.
 3. Το κείμενο της εργασίας πρέπει να είναι μονού διαστήματος γραμμών, σε πλήρη στοίχιση, με γραμματοσειρά Calibri 12 στιγμών.
 4. Η σειρά παρουσίασης να είναι: Τίτλος, Συγγραφείς, Στοιχεία συγγραφέων, Λέξεις κλειδιά, Κείμενο περίληψης.
 5. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα και με μέγεθος 14 στιγμών, κεντραρισμένος και bold.
 6. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα και να γραφεί πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως.
 7. Να προστεθεί αστεράκι (*) μετά το όνομα του υπεύθυνου συγγραφέα για τη σχετική αλληλογραφία.
 8. Να γραφεί η ιδιότητα, ο εργασιακός χώρος των συγγραφέων καθώς και η πόλη με πεζά γράμματα.
 9. Μετά τα ονόματα των συγγραφέων και σε άλλη γραμμή να αναφέρονται 4 έως 5 λέξεις κλειδιά με πεζά γράμματα με μέγεθος 12 στιγμών, χαρακτηριστικές του περιεχομένου της εργασίας.
 10. Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε: Τίτλο, Συγγραφείς, Εργασιακό χώρο των συγγραφέων, Λέξεις κλειδιά και το κείμενο της εργασίας.

Mπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου: κα. Μ. Κούρτελη e-mail: info@hellasgi.gr, Web: http://www.hellasgi.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ανακοίνωση εδώ.