Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης Ρόδου (Α/Φ – Δ/Φ) και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών – χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιείται στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου και συγκεκριμένα στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου “AKTH”

Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης Ρόδου (Α/Φ – Δ/Φ) και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών – χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιείται στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου και συγκεκριμένα στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου “AKTH”

Το αντικείμενο του εν λόγω έργου αφορά τη συλλογή, προμήθεια και προετοιμασία γεωχωρικών και στατιστικών δεδομένων της παράκτιας ζώνης Ρόδου, την αξιολόγησή, ψηφιοποίηση και γεωαναφορά τους στο σύστημα ΕΓΣΑ 87, καθώς και την επί τόπου καταγραφή τους, προκειμένου τα...