Προδημοσίευση του ΄Β κύκλου Ερευνώ–Δημιουργώ–Καινοτομω

Προδημοσίευση του ΄Β κύκλου Ερευνώ–Δημιουργώ–Καινοτομω

Την προδημοσίευση του Β ́Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –  ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ανακοίνωσαν στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και...
Ψηφιακό Βήμα – Ψηφιακό Άλμα

Ψηφιακό Βήμα – Ψηφιακό Άλμα

Ψηφιακό Βήμα Ψηφιακό βήμα Η δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σε ποιους απευθύνεται Σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Επενδυτικά σχέδια Από 5.000€ έως 50.000€ Επιδότηση Επιδοτείται το 50%...
Πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Νεό πρόγραμμα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Σε ποιους απευθύνεται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που...
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω»

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω»

Προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Η Δράση αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές...