Πανελλήνιο Συνέδριο Ρόδου με θέμα
“Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην πρόληψη & τη διαχείριση φυσικών καταστροφών – Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας”

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών – Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας» θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Ρόδου, στις 24-26 Οκτωβρίου 2014. Ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: μέχρι 15 Ιουλίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε εδώ