Είναι γνωστό ότι τo “street view” της Google επεκτάθηκε σε όλους τους κύριους οδικούς άξονες της Ελλάδας.  Παράλληλα το ίδιο project, επεκτάθηκε και στις κύριες μεγάλες ελληνικές πόλεις.  Πλέον με την εισαγωγή απλά και μόνο της διεύθυνσης , στο  “showmystreet.com”, είναι δυνατή η φωτογραφική εμφάνισή της!

Δοκιμάστε την υπηρεσία “show my street” εδώ.